Cenník

Cenník poradensko­-konzultačných služieb v oblasti homeopatie.
PhDr. DANIELA DUBAJOVÁ, SAKHom
Slovenská Komora Homeopatov
Názov vyšetrenia Cena
Komplexné homeopatické vyšetrenie65€
Komplexné homeopatické vyšetrenie (deti)65€
Kontrolné homeopatické vyšetrenie35€

Uvedené poplatky za homeopatické poradenstvo nezahŕňajú cenu homeopatického lieku.

Pokiaľ nie je možné z Vašej strany dostaviť sa osobne, homeopatické vyšetrenia vykonávam aj prostredníctvom Skype-u (nick: daniela.dubajova). Cena za takéto vyšetrenie je ako je uvedená v platnom cenníku. Platba prebehne bankovým prevodom po ukončení vyšetrenia.


Homeopatické vyšetrenie

1. Na vyšetrenie sa objednáva telefonicky 0902 323 916 alebo prostredníctvom e-mailu daniela.dubajova@seznam.cz

2. Prvé vstupné homeopatické vyšetrenie trvá hodinu a pol až dve hodiny a vyžaduje si, aby ste prišli osobne. Vaše zdravotné záznamy sú veľkým prínosom.

3. V prípade vyšetrenia detí je potrebná ich osobná účasť, ako aj účasť minimálne jedného rodiča, najlepšie matky (informácie o priebehu tehotenstva, pôrode, detských ochoreniach ..). Súčasťou ambulancie je aj detský kútik.

4. Po ukončení homeopatického vyšetrenie dostanete predpis s názvom lieku a presným dávkovaním. Homeopatický liek si zakúpite v homeopatickej lekárni, ktorá bezprostredne susedí s ambulanciou.

5. Po asi 4 – 6 týždňoch liečby je potrebná kontrola, kedy homeopat zhodnotí priebeh liečby, prehodnotí stav a odporučí ďalšie pokračovanie v liečbe.

6. Počas homeopatickej liečby je možné kontaktovať homeopata telefonicky (v súrnych prípadoch), najlepšie však e­mailom.